Om oss

Vår klinik har funnits vid Telefonplan sedan 2005, dessförinnan arbetade vi i Solna på en idrottskadeklinik. Vi rehabiliterar överbelastningsbesvär från rygg, nacke, axlar, knän, hälsenor dvs hela kroppen och hjälper även dig som har genomgått en operation av ex rygg, axel, knä. Vi är anslutna till Stockholms läns landsting och hos oss gäller högkostnadskort och frikort. Boende i Stockholms län behöver ingen remiss för att besöka.

Vi är medlemmar i Professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och följer Socialstyrelsens riktlinjer i arbetet som gäller för legitimerad vårdpersonal. Som fysioterapeuter har vi en vetenskapligt underbyggd kompetens att bistå människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta de krav som ställs i livet.  Vi utgår utifrån varje enskild individs förmåga och de individuella förutsättningar står i centrum när en fysioterapeut gör sin professionella bedömning. För mer information  http://www.fysioterapeuterna.se 

Anna Reimersson

Jag är legitimerad sjukgymnast (fysioterapeut) med mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet från sjukhus och öppen vård. Mina specialintressen är rehabilitering av överbelastningsskador och kirurgiska ingrepp i knän, axlar och armbågar samt rehabilitering efter frakturer. Jag är utbildad inom akupunktur och har stor erfarenhet i behandling av olika smärttillstånd som ex tennisarmbåge, frozen shoulder, knäartros, spänningshuvudvärk. Under flera år arbetade jag på en idrottsmedicinsk mottagning i Solna och har även vidareutbildning inom idrottsmedicin och viss OMT kompetens. Jag har dessutom läst kurser i psykologi vid Stockholms Universitet (60p)

Jenny Jacobsson

Jag är legitimerad sjukgymnast (fysioterapeut) och innehar en manuell specialistkompetens (OMT 3) samt är certifierad inom idrottmedicin. Som speciellt intresse område har jag rehabilitering av besvär från rygg/bäcken, knän, hälsenor och fötter, och diagnoser relaterade till överbelastning som stressfrakturer, överbelastade senor osv. Ger akupunktur för smärtlindring och triggerpunkter.

Jag har varit ansvarig sjukgymnast för det svenska friidrottslandslaget vid flertalet EM och VM i friidrott, och även varit medlem i Sveriges medicinska stab vid OS i Beijing 2008, London 2012 samt Rio 2016. Har haft uppdrag som medicinsk koordinator vid Svenska Friidrottsförbundet och varit medlem i Svensk Friidrotts Medicinska Kommitté. Jag bedriver skadepreventionsforskning inom idrott och disputerade 2012 vid Linköpings Universitet

Länk avhandling: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A552231&dswid=99